Om prosjektet

Prosjekttittel – “IT-innovasjon: utvikling av styringssystem basert på kunstig intelligens (AI)”, prosjektkodenr. LT07-1-EIM-K02-023.
Total prosjektfinansiering er EUR 786 747,67.
Ferdigstillingsdato for prosjektet – 30.04.2024.  Nacionalinis švietimo centras er et av de største og sterkeste selskapene i Litauen for utvikling og implementering av integrerte utdanningsinformasjonssystemer. Selskapet utvikler, promoterer og implementerer stadig innovative IT-produkter i utdanningsmarkedet. Dette skaper forutsetninger for å utvikle en vellykket virksomhet i et svært konkurranseutsatt IT-miljø.

For å utvikle og forbedre innovasjonspotensialet, gjennomfører søkeren kontinuerlig forsknings- og utviklingsarbeid og implementerer dem i praksis. Ikke-formell utdanning er en viktig del av utdanningssystemet som hjelper individer til å møte sine behov for erkjennelse og selvutfoldelse og samtidig danne grunnlaget for aktivt arbeid, privatliv, kunstneriske eller sosiale aktiviteter. Prosjektet ser for seg utviklingen av det smarte styringssystemet for ikke-formelle utdanningstjenester CEMPION.COM for markedet for ikke-formelle utdanningstjenester. Dette systemet vil koble brukere og tilbydere av ikke-formelle utdanningstjenester inn i et innovativt system basert på kunstig intelligens-løsninger. Dette systemet vil gi kvalitativt nye muligheter til å forbedre og utvikle ikke-formelle utdanningstjenester i henhold til individuelle brukere og tilbyderes behov ved å koble sammen begge parter.

Prosjektet gjennomføres med partnere – Vytautas Magnus University og International Development Norway AS. Søker og partnere samarbeidet aktivt i utformingen og forbedringen av produktkonseptet, utførte andre produktutviklingsmuligheter og arbeidet som kreves for å bekrefte gjennomførbarheten av prosjektkonseptet. Partnerskapet mellom litauiske og norske partnere er langsiktig og meningsfullt for alle parter på grunn av delte immaterielle rettigheter.

Prosjektets mål er å utvikle, kommersialisere og implementere et IKT-produkt i den realformelle utdanningssektoren for informasjonsbehandling og kommunikasjon. Produktutviklingskostnadene beløper seg til EUR 1.090.352,41. Etter fullført prosjekt har søker til hensikt å fortsette arbeidet ved å forbedre produktet utviklet i prosjektet, samt forskning i samarbeid med vitenskapelige institusjoner, ved bruk av kompetansen tilegnet under prosjektet med en partner fra Norge.

Prosjektet er medfinansiert av det norske EØS programmet for næringsutvikling og  innovasjon innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.