Mokymosi įrašų saugykla

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Lietuvos kompetencijų ir įgūdžių sisteminio valdymo ir analizės įrankių sukūrimas“.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“ lėšomis.

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ – viena didžiausių įmonių Lietuvoje, kurianti ir diegianti integruotas švietimo informacines sistemas. Šiuo metu įmonės sukurtoje elektroninio dienyno sistemoje yra pateikiami įvairūs mokymosi ar su mokymusi susiję duomenys iš daugiau kaip 600 Lietuvoje veikiančių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų. Jie nėra aiškiai struktūruoti ir nėra laikomi vienoje apibrėžtoje saugykloje, todėl jų tikslingas panaudojimas ir analizavimas nėra galimas. Analogiška situacija ir daugelyje kitų e. švietimo srities produktų / paslaugų.

Atitinkamai, įvairaus lygio ir tipo institucijos (valstybės įstaigos, aukštosios mokyklos, verslas) priima sprendimus nesuvadovaudamos konkrečia analitine informacija – ruošiamos studijų programos, rengiami dėstytojai, pradedami verslai ir teikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į realų besimokančiųjų kompetencijų „krepšelį“.

Projektu siekiama sukurti mokymosi duomenų surinkimo, saugojimo, duomenų keitimosi bei surinktų duomenų analizės platformos prototipą, kuris bus paremtas naujai plintančiu „Experience API” mokymosi duomenų keitimosi standartu. Mokymosi duomenų platformos prototipe bus sukurta mokymosi įrašų saugykla, kurioje bus atvaizduojami surinkti mokymosi duomenys iš išorinių IT sistemų, bus užtikrintas jų saugojimas bei keitimasis, o taip pat surinktų duomenų analizės mechanizmas ir analizės duomenų pateikimas įvairiais pjūviais, įvairioms suinteresuotoms šalims, pagal jų tikslinius poreikius. Sukurtas prototipas ir jo pagalba debesų kompiuterijos principais teikiamos paslaugos, įgalins įvairaus lygio švietimo institucijas aktyviai naudoti mišriojo mokymo metodologijas. Projekto metu sukurti ir išbandyti sprendimai sudarys galimybę pasiekti įvairialypį mokymosi turinį pažangiausiu xAPI standartu, vertinti ugdymosi pažangą pagal įgytas kompetencijas bet kurioje iš prieinamų el. terpių, ne tik fizinėse švietimo įstaigų aplinkose.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2018 m. gruodis.

Projektas pratęstas iki 2019 m. Rugsėjo 17 d.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 123 311,01 Eur investicijų suma.

 

data bases illustration