Pažangi duomenų sistema

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Pažangi duomenų analizė ir prognozavimas švietimo sričiai“

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ viena didžiausių įmonių Lietuvoje, kurianti ir diegianti integruotas švietimo informacines sistemas.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys ir produktai: debesų technologijų pagrindu veikianti sistema „Mano dienynas“, tarptautinėse rinkose „Mano dienynas“ veikia „Diaryium“ pavadinimu, daugiau nei 15 švietimo įstaigų įdiegta integruota „Saugios elektroninės mokyklos“ sistema, įvairūs sudėtingi technologiniai ir procesiniai sprendimai švietimo sektoriuje, tokie kaip vaikų registracija į ugdymo įstaigas, neformalaus ugdymo apskaitos sistemos ir daugelis kitų.

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, projekto numeris J05-LVPA-K-04-0132.

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ įgyvendinamo projekto tikslas – sukurti duomenų analizės, valdymo bei prognozavimo sistemas, integruotas su elektroninio dienyno sistema “Mano dienynas”. Matematinių algoritmų pagrindu sukurtos sistemos leis optimaliau planuoti studijas, gerinti švietimo ir mokymosi kokybę, prognozuoti būsimų studentų įgūdžių bei kompetencijų poreikį ateities darbo rinkoms. Projekto rezultatai leis tiksliau vertinti moksleivių sportinio aktyvumo ir sveikatos įtaką mokymosi rezultatams bei sukurti rekomendacijų rinkinius moksleivių tėvams, mokyklų darbuotojams, savivaldybėms ir kitiems sprendimų priėmėjams.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 431 074,74 Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://www.nasc.lt/.