MONITORINGO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PALAIKYMO SISTEMA

UAB “Nacionalinis švietimo centras” įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinamą projektą “Monitoringo ir sprendimų priėmimo palaikymo šia tema, skirta mokymo ir mokymosi proceso efektyvumui”. Projektas iš dalies finansuojamas Europos sąjungos struktūrinių fondų priemonės “Eksperimentas” lėšomis.

UAB „Nacionalinis švietimo centras“ – viena didžiausių įmonių Lietuvoje, kurianti ir diegianti integruotas švietimo informacines sistemas.

Pagrindinės įmonės veiklos kryptys ir produktai:

Debesų technologijų pagrindu veikianti sistema „Mano dienynas“. Ši sistema yra uždaro tipo socialinis tinklas ir naudojama daugiau kaip 600 pradinių, profesinių, vidurinių mokyklų, vaikų darželių.

Pagrindinė problema, kurią numatoma spręsti projekto įgyvendinimo metu – trūksta taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros žinių, susijusių su mokinių mokymosi ir mokytojų mokymo veiklos modeliais bendrojo ugdymo srityje, siekiant efektyvinti mokymo ir mokymosi procesą.

Projekte numatomi taikomieji moksliniai tyrimai (taikomų algoritmų kūrimas remiantis esamais baziniais algoritmais) ir eksperimentinė plėtra edukologijos ir duomenų mokslo sąsajoje, siekiant sukurti stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemą mokymosi proceso efektyvumo gerinimui.

Projekto numatomas rezultatas – stebėsenos ir sprendimų priėmimo sistemos, skirtos mokymo ir mokymosi proceso efektyvumu, sukūrimas.

Projektas vykdomas su partneriu- Vytauto Didžiojo universitetu.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2020-08-05

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022-08-04

Bendra projekto vertė yra 784 373,05 Eur.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 523 884,64 Eur.